Πατώντας το οκ αποδέχεστε το κόστος της επισκευής. Είστε σίγουροι οτι θέλετε να προχωρήσετε;Έχετε αποδεχτεί:

Έχετε απορρίψει: